Economy & Business

RSS

Investera etiskt och hållbart

12 Feb 2024

Att navigera i investeringsvärlden kan kännas som en labyrint, särskilt för nybörjare. Utmaningen blir ännu större när man strävar efter att göra investeringar som inte bara är lönsamma utan också hållbara och etiska. Vår planet och dess invånare står inför alltmer akuta utmaningar, vilket skapar ett påtagligt behov av ansvarsfulla investeringsval. Ny i investeringsvärlden? För [...]


Att tänka på vid rekrytering

13 May 2015

Att rekrytera bra personal är inte alltid en lätt uppgift. Det som är bra och rätt för det ena företaget kanske inte alls passar i ett annat. Olika arbetsområden kräver olika erfarenheter och utbildningar, men det är inte alltid bara det som syns på pappret som räknas. Den sociala biten ska också passa in. Är [...]


Advantages of Nozzles

4 Jan 2014

Often when using a liquid or gas in household or industrial applications, it is desirable to regulate the substance’s flow, in terms of direction, angle, pressure, speed or shape. The optimal way to accomplish this is with the use of a nozzle – a type of spout which the liquid or gas passes either through [...]


Invoicing software saves your nerves and time by sending automatic reminders

20 Jul 2012

I do not know how other business owners deal with the customers who do not pay on time or do not pay at all. I was spending time on sending emails to non-payers. If there was no reaction after an email, I called personally. I hated that procedure because it took me whole day and [...]


Try the administration of received payments with the invoicing software

13 Apr 2012

When I received payments from my customers, I made notes about it. It was hard to see, which invoice is paid, which isn’t. Sometimes I forgot to mark, that invoice had been already paid and tried to contact my customer. There were a lot of misunderstandings and mistakes with customers. I guess this problem is [...]