Vad är naprapati?

NaprapatDen som har ont i muskler och leder får kanske rådet om att gå till en massör. Detta är ingen dum idé men smartare är att uppsöka en naprapat i Stockholm som kan undersöka och komma fram till vad som orsakar smärtan. Naprapaten kan också hjälpa till med massage om detta nu skulle vara rätt behandlingsmetod. Förutom manuella behandlingar så kan man inom naprapatin få hjälp med TENS och andra tekniker som stimulerar muskler på ett effektivt sätt. Vad är det då som gör att naprapati fungerar så väl för problem med smärtor i muskler och leder, och till och med problem som spänningshuvudvärk och migrän? Kortfattat så kan man säga att det här är en komplett behandlingsform där man börjar med att se på orsak för att sedan behandla och eventuellt jobba med förebyggande support för att slippa skador som återkommer.

Hur går det till?

När man kommer till en naprapat i Stockholm för att få en naprapatisk behandling så bli man först undersökt. En legitimerad naprapat har ett stort medicinskt kunnande vilket gör att du till sist kanske inte får hjälp via naprapati utan istället blir hänvisad till en annan form av terapi. Det här är en stor fördel med naprapati eftersom naprapaten har förmågan att komma fram till orsak och även fastställa om naprapatiska behandlingar kommer att kunna ge effekt eller inte. För att få fram de svar som krävs för en bra bedömning så kommer naprapaten att undersöka de områden som gör ont och även ta reda på hur smärtan kan ha uppkommit genom att se på hur du rör dig och annat som påverkar din fysik. Det här är verkligen inte något som vem som helst kan göra. Det krävs stor kunskap om fysiologi och hur allting hänger ihop för att kunna se mönster som leder till problem. Därför ska du se till att gå till en legitimerad naprapat i Stockholm och gärna någon som har lite längre erfarenhet.

Vad kan man behandla?

Det fina med naprapatin är att man kan behandla nästan vad som helst med denna metod. Detta beror på att man just ser på orsakerna till problemen. Man kan jämföra det med det berömda exemplet på ån där död fisk flyter i vattenströmmen. Man kan förstås plocka bort fisken som en omedelbar lösning men det kommer ju hela tiden fler… Med naprapatin så tar man sig istället uppströms för att se vad det är som skadar fisken och för att åtgärda detta för att få ett rent och klart vatten. Vanliga exempel på skador som kan behandlas är knä- och fotskador, olika typer av idrottsskador, ryggont, ischias, huvudvärk, stelhet i kroppen, ont i leder och muskler och problem som uppstått på grund av spänningar. Eftersom naprapaten jobbar på ett holistiskt vis så har han eller hon ofta förmågan att se hur ett visst hälsoproblem kan orsakas av något som du aldrig hade kunnat sätta fingret på.

Så går behandlingen till

Det är mycket vanligt med manuella behandlingar som betyder att naprapaten använder sina händer för att massera, stretcha och på andra sätt påverka kroppens leder och muskler. Händerna är naprapatens huvudverktyg eftersom undersökningar också görs manuellt. Numera så kan man även få hjälp av modern teknik i form av stötvågsbehandlingar och med hjälp av TENS maskiner som skickar ut små elektriska impulser som stimulerar de muskler och vävnader som det gör ont i. Behandlingen pågår inte bara på naprapatkliniken. Faktum är att en viktig del av denna behandlingsmetod är att man själv blir aktiv med övningar och nya rörelsemönster.

Om du till exempel har problem med musarm eller annan skada som uppkommit på grund av att du inte varierar din kroppställning tillräckligt i arbetet så kommer naprapaten att hjälpa dig på flera sätt. Dels så får du manuella behandlingar som kan ha smärtlindrande effekt samtidigt som de påskyndar läkning, och dels så får du instruktioner om hur du ska stå, sitta och gå på ett bättre sätt. Du kommer antagligen inte att behöva så många besök hos en naprapat i Stockholm för att må bättre om du tar de råd och övningar som du får på allvar och utför dessa i vardagen.

Träningsprogram

En viktig del av naprapatin är att utforma individuella behandlingsplaner där träningsprogram ingår. Du kommer alltså att få en unik instruktion som bygger på ditt specifika problem och din vardag. Naprapaten lägger ner stor tid och tankekraft på att se på orsaken, eller orsakerna, till smärta och stelhet för att sedan sätta ihop en behandlingsplan som är så effektiv som möjligt. Tanken är alltså inte att du ska bli en stamkund på en naprapatklinik i Stockholm utan snarare att du så snart som möjligt ska kunna säga farväl för alltid för att du har de verktyg som krävs för att hålla din kropp frisk och smidig.

7 Dec 2012