Börja transportera tillsammans!

Vi vill idag uppmärksamma något som är bra för miljön och ekonomin när det gäller transporter. Många åker idag med halvtomma laster vilket inte är bra för vare sig ekonomin eller miljön. Ser vi till EU så finns det idag 5 miljoner lastbilar. Av dessa är det hela 57 % som har halvtomma ytor och 24 % som har helt tomma ytor i sina transportbilar. Se till att välja transport med CargoSpace24 så kan ni hjälpa till att minska andelen lastbilar med tom last. Det är bra för miljön och det är bra ekonomiskt sett. CargoSpace24 har bland annat fokus på miljö och transportekonomi och har därför skapat en plattform för att fler ska kunna samarbeta med varandra. Åker man med tomma eller halvtomma lastbilar så påverkar det miljön på en mängd olika sätt samt att det kostar mycket pengar. Plattformen som CargoSpace24 erbjuder gör att alla kategorier som har med transport att göra ska kunna samverka med varandra. På ett enkelt sätt matchas transportkapacitet med behov av transportutrymme. Genom att allt fler samarbetar med varandra så blir alla körningar miljövänligare, sparsammare och effektivare.

Anslut er till CargoSpace24

Att ansluta sig till CargoSpace24 är:

  • Tryggt och säkert
  • Billigare och effektivare
  • Enkel att använda

Om du äger ett transportföretag, eller arbetar hos ett, så är det en god idé att samarbeta med CargoSpace24. Ni slipper att köra med tomma utrymmen och ni sparar både pengar, tid samt att ni värnar om miljön. Ju fler som ansluter sig, desto fler samarbeten kan inledas.

18 Feb 2016