Ta körkortet på en trafikskola

trafikskola

Att köra bil på rätt sätt och att lära sig alla trafikregler är ingen enkel uppgift. Det tar framförallt tid, särskilt om man väljer att lära sig detta privat. För att man ska kunna skaffa sig en gedigen kunskap om bilkörandets konst, bör man gå på en kurs hos en trafikskola. Utbildningen hos en trafikskola består av två huvudmoment, nämligen praktisk bilkörning med lektioner och teori. Körlektionerna består sedan av ett antal moment för att man som bilförare ska få en heltäckande kunskap om både hantering av bil och trafikvett.

Förutom att lära sig köra i stad, ingår också landsvägskörning och en dag på en halkbana, där man får prova på hur det är att köra på hala vägar och hur man häver en sladd m.m. På halkbanan brukar man få prova på olika typer av bilar, både bakhjuls- och framhjulsdrivna, för att lära sig skillnad på de olika egenskaper som bilar kan ha. Stadskörningsmomentet innefattar träning i hur man bäst backar runt ett gathörn, samt hur man parkerar. I detta ingår både fickparkering samt en mer öppen parkeringsplats. Man får också lära sig dragläge i backe. Landsvägskörningen handlar om att lära sig köra om på ett säkert sätt, samt en del andra moment. Bland annat får man lära sig att vända bilen på en smal väg.

På trafikskolan

På trafikskolan får man också lära sig grunderna i hur bilen fungerar, samt hur man kollar oljenivån och fyller på spolarvätska. Momentet med körlektioner leder slutligen till att man får göra ett så kallat förarprov, där man får uppvisa sina kunskaper för en uppkörningsman som sitter med i bilen. Klarar man alla moment som uppkörningsmannen vill att man ska göra blir man godkänd. Om inte, får man fler chanser. Kanske behöver man komplettera med ytterligare någon körlektion för att träna lite extra på något moment. Teoridelen är omfattande och innefattar allt som har med trafik att göra. Man lär sig här hur man som förare ska reagera i vissa situationer, vad de många trafikskyltarna betyder, tillåtna släpvagnsvikter, säker bilkörning och mycket mer. På trafikskolan innebär detta moment ett visst antal lärarledda lektioner, samt mycket tid på egen hand att träna genom att göra olika tester. På så sätt får man repetera det man lärt sig på lektionerna. Denna del avslutas sedan med ett teoriprov, där man ska uppnå ett visst resultat för att bli godkänd. Att bli godkänd är en förutsättning för att man ska kunna ta sitt körkort.

22 May 2015