Skrivarens olika kostnader

BläckpatronerVid inköp av bläckstråleskrivare handlar det om en fast kostnad och en två rörliga. Detta förutsatt att skrivaren inte enbart köps in utan att användas. De tre kostnaderna (inköp av skrivare, färgpatroner & papper samt elförbrukning) går att påverka på olika sätt för att få ner den totala kostnaden för utskrifter under ett år.

Inköp av skrivare

Bläckstråleskrivare finns i flera prisklasser men de som söker de billigare modellerna kan köpa en för ca 500kr. För att hålla nere denna kostnad är det viktigt att man håller skrivaren hel och ren så att den håller så länge som möjligt. För trots allt håller en färgskrivare inte hur länge som helst vilket gör att det blir en återkommande kostnad även om det blir var femte eller var tionde år.

Det är lätt att tro att skrivarinköpet är den största kostnaden vilket gör att man fokuserar mycket på priset. Men den som räknar på det kommer snart att se att det är på färgpatronerna som man kan spara de stora utgifterna på.

Bläckpatroner och papper

Beroende på hur mycket man skriver ut blir kostnaden för papper och bläckpatroner olika stor. Detta är alltså den rörliga kostnad som går att påverka mest. Förutom att minimera antalet utskrifter så handlar det om att köpa in billiga bläckpatroner och storpack av papper. Papper går att köpa 500st för runt 50-lappen vilket blir 10 öre per utskrift.

Hur mycket färgpatronerna kostar per utskrift är svårare att beräkna eftersom det till stor del handlar om hur mycket text eller bild som pappret täcks av samt vilken nyans som används. Det är t.ex. billigare att skriva ut i grått än i svart. Dessutom är en svart färgpatron alltid billigare än de övriga färgerna. Ska man skriva ut en testsida kan man därför välja att skriva den i svart/vitt först och justera till man är helt nöjd innan den skrivs ut i de färger som man tänkt sig.

Med tanke på att det är fyra patroner i en skrivare och dessa kostar 75-125kr styck så blir kostnaden för dessa lika mycket som skrivarens inköpspris redan vid första inköpet. Det är därmed priset på färgpatronerna som är viktigt att hålla ner för att få ner den totala kostnaden för utskrifterna.

Strömförsörjning

Eftersom alla skrivare går på ström blir detta även en kostnad som är rörlig beroende på hur mycket skrivaren används. Den totala kostnaden per år är relativt liten men man kan ändå tänka sig för eftersom det påverkar både ekonomi och miljö. Ett exempel är att inte låta skrivaren stå på standby läge under den tid som den inte används. Vet man däremot att man kommer använda den flera gånger under samma dag är det bättre att ha den på under hela den tiden istället för att slå på och slå av inför varje utskrift. Just uppstart tar mer energi än att ha den på standby.

Så sammantaget bör man spara på alla dessa punkter utfrånen ekonomisk och en miljömässig aspekt. Men där man kan göra de största insatserna är genom att köpa de billigaste färgpatronerna och sedan spara på bläcket så mycket man kan.

10 Apr 2014