Rätt kläder för jakten

jaktkläderMånga människor uppskattar jakten som en trevlig fritidssysselsättning som innefattar såväl motion och friluftsliv men också spänning och kamratskap. Förr i tiden så var jakten något som våra förfäder var tvungna att ge sig i kast med för att de skulle kunna ha möjlighet att överleva, jakten var helt enkelt en aktivitet som var avgörande för matförsörjningen och därför så gav man sig ut på denna aktivitet oavsett förutsättningarna. Eftersom att jakten idag som sagt mestadels är ett friluftsintresse så ställs helt andra krav på aktiviteten, för att det ska vara kul att jaga så måste jakten vara både spännande och säker.

Utrustningen har idag fått en allt större betydelse i jaktsammanhang, delvis beroende på att jakten blivit mer teknikbaserad, men även på att jägare nu ställer högre krav på jakten som en fritidsaktivitet. Genom att ha en ordentlig utrustning när man jagar så maximerar man helhetsupplevelsen utav jakten och det gör att jakten blir roligare. Jaktkläder är en del utav jägarens utrustning som spelar väldigt stor roll, eftersom att jaktkläderna precis som namnet antyder bärs under hela jakten så är valet av jaktkläder betydelsefullt både för jaktresultatet men även för komforten under tiden som jakten pågår.

Många jaktkläder har en funktion som kallas för temperering och som gör att de transporterar bort överflödig värme från kroppen på jägaren, detta gör att jägaren slipper störas av svettningar och det fysiska obehaget som en för hög kroppstemperatur medför. Ifall man vistas i kylig miljö så ser tempereringsfunktionen på jaktkläderna till att hålla jägaren varm så att denne inte behöver ligga och huttra, jägaren skonas dels från det störande huttringsmomentet som kan innebära att jägaren tidigare blir upptäckt av villebråd på grund av kroppsrörelserna men även det obehagliga och direkt hälsovådliga i att ligga och ha en för låg kroppstemperatur.

Förutom att kunna hjälpa till med jägarens kroppstemperatur så bör bra jaktkläder även ha en väldigt bra kamouflerande funktion, kamouflaget gör att jägaren smälter bättre in i omgivningen och detta leder till att det är mindre risk att jägaren blir upptäckt utav villebråd, kamouflaget är således även det en faktor som spelar väldigt stor roll för jaktresultatet. Till sist så bör jaktkläder vara utformade på ett sätt som gör det möjligt att på ett snabbt och smidigt sätt förflytta sig i svår terräng, plaggen bör då inte vara för tunga eller för otympliga utan ska vara lätta och bekväma att röra sig i.

18 Jun 2012