Psykoterapeut - En människa som reder ut problem

psykoterapeut

Inom psykologi finns det olika yrken som har olika krav på legitimation. En psykolog ska absolut inte på något sätt jämföras med en psykiatriker, då en psykologs kunskapsfält berör de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekterna som genom samtal och behandlingar för ökad acceptans och förståelse kan bidra till en drabbad människas väg till välbefinnande i livet. Psykiatrikerns huvudsakliga uppgifter ser istället mest till de medicinska aspekterna som får en människas problem att uppstå, och på detta sätt ser till och behandlar dessa problem ur en medicinsk synvinkel.

Bägge dessa människor kan genom vidareutbildning bli en legitimerad psykoterapeut vilket betyder att de arbetar inom området psykoterapi. En psykoterapeut är en utbildad person som i många fall arbetar efter den moderna inställningen som har visat sig vara mycket effektiv inom många behandlingsområden där det gäller psykologi och psykiatri. Denna behandlingsform kallas kognitiv beteendeterapi, (KBT), och har haft goda resultat inom självdestruktivt beteende, självmordsbeteende och även för de med narkotikaproblem.

Att vara psykoterapeut inom behandlingsformen KBT

Som psykoterapeut inom behandlingsformen KBT så arbetar en psykoterapeut i ett mycket personligt och nära förhållande till sin patient. Genom att arbeta med lösning på hur den drabbade patienten ska få en bättre förståelse och syn på verkligheten samt även lära känna sig själv och skapa en ökad acceptans för sig själv och sin omgivning, så arbetas det sakta fram en plan som är specialanpassad för patienten. KBT kan vara en mycket påfrestande och jobbig form av terapi både för den patient som underkastar sig denna terapi såväl som för en psykoterapeut och de som arbetar som stöd vid sidan av denna vård. Dock kan det vara väl värt ett försök då denna behandlingsform många gånger visat sig vara effektiv både inom psykologin och psykiatrin.

En psykoterapeut i Malmö

För att hitta en bra och professionell psykoterapeut inom psykiatri i Malmö, så finns Human Navigation AB. Detta företag och behandlingsklinik ägs och drivs av Annette Jernberg som är KBT-terapeut och arbetar med behandlingsformen beteendeinriktad psykoterapi. Som psykoterapeut har Annette Jernberg också breda kunskaper inom andra delar av vården, som kan komma väl till pass vid olika typer av problematiska och krävande behandlingar. Några av de kunskaper som denna psykoterapeut besitter är frågor kring kost och hälsa, smärtrehabilitering samt sjukgymnastik och ergonomiska funktioner. En fördel när du väljer att söka hjälp hos Human Navigation AB i Malmö, är att du får en psykoterapeut som har lätt för och enkelt ser samband och mönster som påverkar olika negativa reaktioner i kroppens medvetande.

9 Jun 2015