Priset på hjärtstartaren avgör tåligheten

En hjärtstartare är en apparat med fantastiskt hög precision som kan avgöra om en hjärtsjuk behöver elstötar för att få igång hjärtat om det stannat. Maskinen kan lagra information så att de professionella sjukvårdarna kan på väg till sjukhuset samla på sig information om vad som hänt innan de ens var på plats för att bistå den drabbade. Samtidigt som hjärtstartaren gör allt beskrivet ovan bör den också klara av den miljö den är placerad i. Detta kommer också avgöra priset på hjärtstartaren.

Den grundläggande varianten av den livräddande apparaten, som också kommer ha det lägsta priset, är den som kommer att finnas inomhus. En apparat som befinner sig i en kontrollerad miljö som inte blir utsatt för så mycket yttre påverkan kan också vara enklare i sin konstruktion.

I mellanklassen finner man hjärtstartare som är kapabla att klara av snäppet tuffare miljöer och situationer. Själva maskinen kan utföra samma typ av insats för den hjärtsjuke men om den drabbade befinner sig i en fuktig eller blåsig miljö måste apparaten trots förutsättningarna fungera utan anmärkning. Vad som kan anses vara en svår miljö kan variera men det kan vara så enkelt som att vara installerad i en simhall. Apparaten kommer att få utstå mycket fukt även när den inte används och när den kommer i bruk lär omgivningen vara ganska blöt den också.

Det högsta priset på hjärtstartare finner man på de maskiner som är tillverkade för professionella användare. En vanlig maskin är byggd för att hjälpa brukaren med ingen eller mycket begränsad kunskap. En ambulanssköterska eller en läkare behöver mycket mer information än så för att kunna fatta livsavgörande beslut gällande behandling och ingrepp. Med andra ord styrs priset på dessa varianter på vilken information som kan presenteras på ett pedagogiskt sätt och lagras för vidare analys.

29 Sep 2013