Om städning och städbranschen

I Göteborg är städning av kontor en flitigt använd städtjänst. Det finns många städbolag i Göteborg som är specialister på allt. Kontorstädning, golvvård, hemstädning, fönsterputsning och trappstädning. Dessa firmor kan allt till ett lågt pris och ger dessutom garanti på jobbet och utför det billigare per timme än vad minimumlönen för kollektivavtal inkluderat skatter och avgifter. Detta trots att de flesta uppger sig vara kollektivavtalsanslutna.

Sanningen är att städning i Göteborg är en bransch där det fuskas med allt. De få städfirmor som fortfarande arbetar seriöst framstår som dyra och kvävs långsamt av fuskande konkurrenter.

Konsekvenserna av detta har flera dimensioner. Dels töms städbranschen långsamt men säkert på de seriösa och skickliga entreprenörer som kan erbjuda bra anställningsvillkor och en säker städservice. Dessa ersätts med oseriösa företag som har så låga priser att man varken har råd att betala skatter eller vettiga löner till personalen. Sektorn som helhet genomgår under cirka 5-8 år en total förändring. Från att ha varit ca 150 städbolag i Göteborg som gett bra skatteintäkter till ett svarthål med över 500 bolag där inga nettointäkter tillfaller statskassan.

Främsta anledningen att skatteverket inte gör omfattande kontroller uppges vara brist på resurser. Det är förvånande eftersom omfattande kontroller skulle rensa bort mycket fusk och leda till kraftigt ökade skatteintäkter. Investerade pengar från skatteverket i kontroller skulle ge snabb positiv avkastning p.g.a fuskets enorma utbredning.

I vissa branscher är fusket så utbrett att det som seriös städentreprenör inte går att verka. Det är viktig att påpeka att det finns en geografisk skillnad. Fusket verkar mer utbrett ju närmre storstäderna man kommer. Exempel på brancher där det inte går att tjäna pengar utan skattefusk med rådande prisnivå är pizzerior, taxi, café, servicebutiker. Det ska tilläggas att undantag finns alltid.

Som privatperson och kund kan man bidra till ett bättre samhälle genom att inte köpa stöldgods. På samma sätt bör man agera när man erbjuds städtjänster till ett misstänkt lågt pris. Ännu finns ingen lagstiftning mot häleri genom att anlita fuskande företag, i väntan på den bör man tänka efter mer än en gång vilken typ av företag man gynnar och missgynnar i och med sitt val som kund.

9 Jan 2013