Olika typer av fönsterputsning

Den mest vanliga formen av fönsterputsning sker med hjälp av trasor, då man putsar fönsterna för hand. Man använder då gärna diskmedel eller ett särskilt putsmedel som helst ska innehålla ammoniak. Det är viktigt att man använder en torkduk eller en disktrasa som inte luddar, för att få ett så bra slutresultat som möjligt.

Om man vill putsa sina fönster vintertid, är det särskilt viktigt att putsmedlet innehåller ammoniak, så att medlet inte fryser till is på fönstren. Man kan även använda ren sprit vid dessa tillfällen. Har man diskmedel, bör detta vara extra fettlösligt, då fönstren ofta är förorenande av bilavgaser och andra luftföroreningar. Ibland kan fönstren bli flammiga om man tvättar dem med en torkduk eller en disktrasa. Då kan man med fördel efterputsa fönstren med vanligt tidningspapper. Det är viktigt att se till att man inte repar fönstren på något sätt när man tvättar dem. Därför bör de trasor eller dukar som man använder helst vara av bomull som är väl tvättade för att inte vara hårda.

Fönsterputsare

Nuförtiden använder fönsterputsare en fönsterskrapa istället för att putsa för hand. Det är då viktigt att man är stadig på handen när man skrapar bort vattnet från fönstret. Detta för att man inte skall få fula vattenränder på fönsterytan. Om detta skulle uppstå, kan man efterputsa med en mjuk duk, luddfritt hushållspapper eller vanligt tidningspapper. Fönsterputsarna inleder tvätten genom att blöta ner fönstret med ett verktyg som är en filt- eller skinnmopp. Denna sitter ofta på en lång stång för att man skall kunna nå alla fönster som är placerade på högre höjder. Ibland måste fönsterputsaren använda en lyftställning att stå på, särskilt om fönstren sitter på en högre byggnad eller en skyskrapa. Denna ställning kan hissas uppåt och nedåt för att man ska komma åt alla fönsterytor. Rör det sig istället om en villa, räcker det oftast med en hög stege.

Gäller det treglasfönster eller kopplade fönster, måste man först skruva isär dessa, så att man kommer åt att tvätta både mellan fönstren och på ut- samt insidan. Har man persienner, kan dessa behöva kopplas ner så att man når hela fönsterytan. Det finns många företag som erbjuder hjälp med fönsterputsning. Det kan vara bra att anlita dem om man har många fönster som behöver putsas, särskilt när man har treglasfönster eller kopplade fönster, då detta medför många fönsterytor att tvätta.

30 Mar 2015