Lär dig mer om Tarot på tarot.nu

Tarot - historia

tarotkortNär man undersöker tarotkonceptets historia så visar det sig att de första historiska tecknen på tarotkortens existens dyker upp på 1400-talet. Tarot i den form man använder idag har italiensk härstamning även om andra former av kortlekar användes även tidigare.

Man tror att syftet med tarotleken från början handlade om att spela spel, men idag är tarot helt förknippat med spådom och terapi. FÖrsta gången spådom genomfördes med tarotkort var troligtvis på 1700-talet - Antoine Court de Gébelin nämner tarotspådom i sin bok Le Monde Primitif som utgavs på slutet av 1700-talet, där hävdar han att korten härstammar från det fornegyptiska riket.

Vad är tarot?

Idag är tarot ett välkänt sätt för spåkunniga personer att med hjälp av en tarotlek läsa av olika aspekter ur en människas liv. Leken ska ses som en nyckel till vägledning. Moderna medium menar att tarot främst är ett sätt för oss människor att se på oss själva ur nya vinklar - lite som terapeutiskt träning. Man menar att sanningen alltid finns inom oss och att tarot är ett av många olika sätt att komma åt den.

För att vara mottaglig för tarotens kraft hjälper det att man delar uppfattning om att det förgångna, nutiden och framtiden egentligen är parallella världar som samspelar kontinuerligt. Genom en tarotläsning kan man öka medvetenheten om vart man är på väg och sedan av egen kraft justera riktningen om den känns fel. Korten är att ses som en vägledare och inte alls som något som ger en definitiva svar.

Tarot.nu

På hemsidan tarot.nu kan du läsa mer ingående om tarot och blir du sugen på en session så finns det aktiva tarottolkar på sajten redo att lägga upp en lek för dig. Totalt sett finns det fem olika tarottolkar som är online till och från, ofta får man en favorit.

En sammanställning av vad man kan få hjälp med på tarot.nu:

  • Man kan öka sin medvetenhet om tarot i Tarotskolan
  • Man får en lite mer omfattande bild av Tarotkortens historia
  • Man lär sig om hur man använder tarot
  • Man får veta vad man bör tänka på när man vill ägna sig åt tarot
  • Man får instruktioner om hur man hanterar tarotleken
  • Man får smakprov på hur man gör en bra läggning
  • Man får ingående information om särskilda läggnigar
  • Man kan läsa om Stora och Lilla Arkanan
  • Man får också information om de olika sviterna

Tarot.nu är en mycket informativ sajt för den som intresserar sig för Tarot.

19 Nov 2013