Högskoleprovet förnyas

högskoleprovetHögskoleverket har beslutat att ändra högskoleprovet – de som hösten 2011 skriver högskoleprovet kommer möta ett annat upplägg och en annan fördelning av frågor. Hur kommer då högskoleprovet att ändras?

I nuläget består högskoleprovet av fem delprov – DTK (tolka diagram och tabeller), ELF (engelsk läsförståelse), LÄS (svensk läsförståelse), NOG (logiskt tänkande/matematik) och ORD (svensk ordförståelse). Totalt består provet av 122 frågor. Men från hösten 2011 kommer vi få ett nytt högskoleprov – ORD-delen kommer minskas från 40 till 20 frågor och det kommer tillkomma tre nya delprov. Dessa är KVA (kvantitativa jämförelser), XYZ (problemlösning) och MEK (meningskomplettering). Totalt kommer högskoleprovet ha 160 frågor, men provtiden förblir oförändrad då det blir färre texter att läsa.

Vidare kommer provet delas upp i två block, ett kvantitativt och ett verbalt. Båda blocken kommer få samma viktning, vilket innebär att den kvantitativa delen blir viktigare i det nya högskoleprovet jämfört med det gamla, där den bara svarade för en tredjedel av resultatet. Anledningen bakom denna modernisering av högskoleprovet är att Högskoleverkets forskning visade att de som kommit in på högskolan genom resultatet på högskoleprovet klarade sig sämre än de som antogs baserat på gymnasiebetyg, särskilt på tekniska program. Vidare verkar det som om man vill gynna yngre människor, då de har gymnasiematten i färskt minne, medan äldre människor brukar ha ett större ordförråd.

Om Högskoleverket lyckas med sina mål återstår att se, men denna höst kommer vi förmodligen få en indikation om hur väl det moderniserade högskoleprovet tas emot av såväl provskrivare som akademiska experter.

28 Apr 2011