Att tänka på när man bygger friggebod

Friggebod planSnart blir det troligen ännu enklare att uppföra en andra byggnad på en villatomt. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att titta på om det är möjligt att öka storleken på de bygglovsfria friggebodarna från nuvarande 15 kvm till 20 kvm.

Du kan du läsa mer på Boverkets sajt om de nuvarande reglerna för friggebodar.

Men även om det redan tidigare var ganska enkelt att införskaffa och uppföra en friggebod på tomten så finns det ändå en del saker som det kan vara bra att man tänker igenom först.

Här kommer några tips:

  • Placering på tomten Den viktigaste punkten att beakta är att om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Får du inte medgivande måste du söka bygglov. Men även saker som om det t.ex. är ett gästhus så bör det kanske stå lite avskilt men ändå i anslutning till huvudbyggnaden. Om det är ett förråd så kan det kanske placeras på en mer undanskymd plats, medans ett växthus behöver sol och bra ljus osv.
  • Behöver marken / underlaget förberedas Ja, för att inte byggnaden skall riskera att sätta sig, sjunka ner i en hörna osv. – så kan man behöva bearbeta underlaget, lägg ut grus och skydd mot att ogräs växer upp under friggan osv. Platta på mark av betong är mest vanligt vid större byggen men kan vara ett alterativ. Mura med lecablock är vanligare och enkelt men se till att du har bra grundarbete för att slippa sättningar. Det finns även prefabricerade betongplintar eller egentillverkade betongplintar i gjutpapprör.
  • En eller flera byggnader Du får bygga flera byggnader om du vill men den SAMMANLAGDA ytan får inte överskrida 15 kvm OCH om det redan finns extra byggnader på tomten så skall den ytan dras av från de nya byggnadens yta.
  • Bygga källare UNDER friggeboden Det finns faktiskt inget nämnt om detta och förmodligen får du byggare källare men för säkerhetsskull – kontrollera med stadsbyggnadskontoret vad som gäller för just dig.
  • Vatten och avlopp i friggeboden Ofta krävs det bygganmälan för att dra in vatten och avlopp i friggeboden. Därför kan det vara klokt att alltid kontrollera med ditt stadsbyggnadskontor vad som gäller för just ditt bygge.
  • Strandskydd Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken

En välrenommerad och en av Sveriges större tillverkare och leverantörer av friggebodar i byggsats är Polhus. De tillverkar sina produkter i Sverige och Lettland. De har även lite större hus i sortimentet som fritidshus med loft osv. De har både friggebodar i byggelement och knuttimrade friggebodar. De har ett brett sortiment av friggebodar för olika ändamål som t.ex. gäststuga, lekstuga, tonårsboende, hobbystuga, kontor, bastuhus, jaktstuga, förråd, carport , paviljong eller lusthus och tom som utedass och i olika storlekar från 1 kvm (lekstugor och utedass) till 15 kvm.

Deras byggsatser är enkla att montera själv. Med normal händighet bör det inte vara några problem – kanske själva grundarbetet blir den största utmaningen.

14 Dec 2013